Home Personal Finance ClearBridge ESG Funding This fall 2022 Commentaar portefeuillebeheerder

ClearBridge ESG Funding This fall 2022 Commentaar portefeuillebeheerder

ClearBridge Investments profile picture

pcess609/iStock by way of Getty Photos

Door Marshall Gordon | Mary Jane McQuillen | Todor Petrov

Veranderingen in het bestuur kunnen de naald bewegen

Als males de componenten van ESG opsplitst, komt governance als laatste in de reeks, maar het is vaak de eerste en meest1

EY Lange termijn

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Copyright © 2022 ClearBridge Investments. Alle meningen en gegevens in dit commentaar zijn geldig vanaf de publicatiedatum en kunnen worden gewijzigd. De hierin geuite meningen en standpunten zijn van de auteur en kunnen verschillen van die van andere portefeuillebeheerders of van het bedrijf als geheel, en zijn niet bedoeld als voorspelling van toekomstige gebeurtenissen, als garantie voor toekomstige resultaten of als beleggingsadvies. Deze informatie magazine niet worden gebruikt als enige foundation voor het nemen van een investeringsbeslissing. De statistieken zijn verkregen uit betrouwbaar geachte bronnen, maar de juistheid en volledigheid van deze informatie kan niet worden gegarandeerd. Noch ClearBridge Investments, LLC, noch haar informatieverstrekkers zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.

1 World Financial Discussion board, “Defining the ‘G’ in ESG. Governance Components on the Coronary heart of Sustainable Enterprise, juni 2022.

2 Deze positie is van toepassing op Anglo-markten, gedefinieerd als de VS, Canada, het VK, Ierland, Australië en Nieuw-Zeeland.

3 George Dallas, “Kapitaaltoewijzing: een bestuursperspectief”, Kapitaaltoewijzing: een bestuursperspectief

Klik om te vergroten

Previous articleTechnological improvements and investments strengthen next-generation prophylactic and therapeutic RNA vaccines